Απόστολος Καραγεωργόπουλος, Δασολόγος M.Sc._111

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Τι ισχύει στην πραγματικότητα

Με την υποβολή αντίρρησης κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη επιτυγχάνετε το πρώτο ουσιαστικό βήμα, ώστε να μην κυρωθεί προσωρινά ο χαρακτήρας που έχει αποδοθεί στο γεωτεμάχιό σας.

Αξίζει να σημειωθεί πως με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, καθώς επίσης και της σωστής απόδοσης των οριογραμμών δασικής ή χορτολιβαδικής βλάστησης.

Το πιο σημαντικό βήμα είναι η φωτοερμηνεία

Βασική προϋπόθεση για να ενισχύσετε σημαντικά τις τοποθετήσεις σας που έχετε επικαλεστεί επιγραμματικά ή με συνοπτική αιτιολόγηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αντίρρησης αποτελεί η τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας.

Κατά τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας εκθέτονται τα ευρήματα της φωτοερμηνείας από την εξέταση δορυφορικών εικόνων ή αεροφωτογραφιών και αναλόγως της δυσκολίας της υπόθεσης, εφόσον κρίνεται απαραίτητο της αυτοψίας στο εξεταζόμενο γεωτεμάχιο, καθώς και των συμπληρωματικών στοιχείων/εγγράφων (τίτλοι ιδιοκτησίας, συμβόλαια, παραχωρητήρια, διοικητικές πράξεις, οικοδομικές άδειες κλπ.), συνοδευόμενη από νομική επιχειρηματολογία και τεκμηρίωση και η οποία δύναται να αποδείξει εμπεριστατωμένα το μη δασικό χαρακτήρα της έκτασης, σύμφωνα με την κείμενη δασική νομοθεσία.

Η έκθεση φωτοερμηνείας μπορεί να κατατεθεί συμπληρωματικά ως συνημμένο έγγραφο μαζί με την υποβολή αντίρρησης στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) ή εναλλακτικά μέχρι την ημερομηνία εξέτασης της υπόθεσης από την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) στην έδρα της οικείας Διεύθυνσης Δασών.

Για την αποτελεσματική και εμπεριστατωμένη υποστήριξη της αντίρρησής σας, είναι προτιμότερη η επιλογή Δασολόγου Επιστήμονα, ο οποίος πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις φωτοερμηνευτικής ανάλυσης επί της δασικής βλάστησης και άλλων στοιχείων δασικού περιεχομένου, λογισμικών συστημάτων γεωπληροφορικής  και Δασικής Νομοθεσίας, καθώς ο δασικός χάρτης αποτελεί ένα αρκετά σύνθετο και δύσκολο αντικείμενο, που πολλές φορές εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών, προκύπτουν σφάλματα ή παραλείψεις, με αποτέλεσμα να πλήττονται τα συμφέροντα των πολιτών.

Εξασφάλισε την επιτυχία

Το τελευταίο βήμα για να αυξήσετε στο μέγιστο το ποσοστό επιτυχίας αποχαρακτηρισμού της ιδιοκτησίας σας είναι η εκπροσώπησή σας κατά την συζήτηση της αντίρρησής σας στην αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) από ειδικό Δασολόγο Επιστήμονα – Τεχνικό Σύμβουλο, ο οποίος διαθέτει κατάλληλη κατάρτιση, διότι το αντικείμενο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αρκετά σύνθετο και χρειάζεται ξεκάθαρος σχεδιασμός και λήψη σωστών αποφάσεων.

Το λάθος που αγνοείς

Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και δυστυχώς δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από το σύνολο σχεδόν των πολιτών (εκτός αν δεν κρίνεται αναγκαίο αν έχουμε απλή υπόθεση), είναι το σύνηθες φαινόμενο της παρουσίας και μόνο των ίδιων των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών στην ΕΠ.Ε.Α. για την εκδίκαση των αντιρρήσεων δασικών χαρτών, χωρίς την παράσταση  ειδικευμένου Δασολόγου – Τεχνικού Συμβούλου. Οι ισχυρισμοί και οι μαρτυρίες μόνο των ιδίων ή κάποιων συγγενών, φίλων και γειτόνων μέσω ιδιωτικών χειρόγραφων ή υπεύθυνων δηλώσεων δεν είναι αρκετές προκειμένου να τεκμηριώσουν και να επιχειρηματολογήσουν ορθά την αντίρρησή τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη λαμβάνονται υπόψη, οδηγώντας σε απόρριψη της αίτησης υποβολής αντίρρησης.

Νιώσε σιγουριά με έναν Τεχνικό Σύμβουλο

Συνεπώς, η επιλογή του κατάλληλου Δασολόγου – Τεχνικού Συμβούλου κρίνεται τεράστιας σημασίας για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσής σας.  Ο Τεχνικός Σύμβουλος παρίσταται κατά τη συνεδρίαση της ΕΠ.Ε.Α., διατυπώνοντας τις απόψεις του και καταθέτει συμπληρωματικά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενισχύει τους ισχυρισμούς του, με σκοπό την υποστήριξη και περαιτέρω τεκμηρίωση της αντίρρησής σας, προκειμένου το υπό διερεύνηση γεωτεμάχιο να ενταχθεί σε κάποιες από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται για την μη υπαγωγή του στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Μη ρισκάρεις

Κάπου εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή με τις δικές της ιδιαιτερότητες και «λεπτά» σημεία. Τα μέλη που απαρτίζουν τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) διαθέτουν πολυεπιστημονικό γνωστικό υπόβαθρο και εξειδίκευση που άπτεται των ζητημάτων εκδίκασης δασικών χαρτών, καθώς αποτελούνται από:

  • έναν (1) δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ εφέταις υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο της Επικράτειας, με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,
  • έναν (1) δασολόγο, υπάλληλο του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
  • έναν (1) μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο, ως μέλη.

Ως εκ τούτου, καθόλα αόριστες, ατεκμηρίωτες, ψευδείς και μη ειδικώς αιτιολογημένες θέσεις και απόψεις στην προσπάθεια ενίσχυσης των ισχυρισμών σας κατά την υποβολή αντίρρησης θα έχουν αρνητικά αποτελέσματα τα οποία μεταφράζονται με απορριπτική απόφαση – γνωμοδότηση από την ΕΠ.Ε.Α. της αντίρρησής σας.

Γνωρίζουμε πως θα φτάσουμε στο στόχο

Η πολυετής εμπειρία μας και η εξειδίκευσή μας σε ένα τόσο τεράστιας σημασίας αντικείμενο, όπως αυτό του δασικού χάρτη, μας καθιστά τους πλέον κατάλληλους για την άρτια υποστήριξη των υποθέσεών σας, αναλαμβάνοντας τη σύνταξη μελέτης φωτοερμηνείας, καθώς και της εκπροσώπησής σας με την ιδιότητα του Τεχνικού Συμβούλου στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).

Εσύ θα αρκεστείς στο να ”υποβάλλεις αντίρρηση,

ή θα επιλέξεις να κάνεις όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να σώσεις την ιδιοκτησία σου;

Είσαι πιο κοντά στη λύση. Εμπιστεύσου μας!


Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Αμφισβητήσεις κατά Πράξεων Χαρακτηρισμού

Επεμβάσεις – Δραστηριότητες σε δάση

Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης έργων πρασίνου

Πάσης φύσεως νομικές συμβουλές σε θέματα επί της δασικής νομοθεσίας

τροποι παροχης υπηρεσιων

Αφουγκραζόμενοι τις τάσεις της σύγχρονης εποχής και η ανάγκη να ανταποκριθούμε σε μία καθημερινότητα που γίνεται απρόβλεπτη και μεταβάλλεται με όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς, με σύμμαχο τις αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις που είναι πλέον προσβάσιμες στο ευρύ κοινό και με τη δεδομένη εξοικείωση της πλειοψηφίας  με την ιδέα των τηλεδιασκέψεων και της τηλεργασίας,  παρέχουμε πέραν των δια ζώσης ραντεβού και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι εξ αποστάσεως τηλεδιασκέψεις αποτελούν την πλέον ιδανική επιλογή για τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι διαμένουν σε άλλη πόλη, που ζουν και κινούνται μέσα σε μία ολοένα και πιο απαιτητική από άποψη χρόνου καθημερινότητα και οι οποίοι όλο και πιο συχνά πρέπει να μετακινούνται για τη δουλειά ή την προσωπική τους ζωή, η αποδέσμευση του ραντεβού από οποιοδήποτε ‘’τοπικό’’ περιορισμό αποτελεί πλέον πολύ σημαντική διευκόλυνση για τον καθένα. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δασολόγος ΑΠΘ, M.Sc.
Περιβαλλοντολόγος

Δασολόγος ΑΠΘ, M.Sc.
Περιβαλλοντολόγος

Ονομάζομαι Καραγεωργόπουλος Απόστολος με καταγωγή από τον Αλμυρό Μαγνησίας. Είμαι διπλωματούχος Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος και κατέχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δασολόγου (αρ. Μητρ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2-04189) και μελετητικού πτυχίου (αρ. Μητρ. 27356) στις Κατηγορίες 24, 25, 27 με βαθμό Α΄ Τάξης. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (M.Sc.) στο πεδίο της Υδρολογίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (2015-2017).

Από το 2017 έως το 2021 εργάστηκα τόσο στον μελετητικό όσο και στον εργοληπτικό κλάδο, αποκτώντας σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση ασχολούμενος με ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων τόσο ως προς τα διάφορα στάδια σε σχέση με το δασικό χάρτη (κατάρτιση, επικαιροποίηση, αντιρρήσεις), όσο και με εκπονήσεις μελετών φωτοερμηνείας, σύνταξης διαχειριστικών μελετών, συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, σύνταξης και εκτέλεσης επιμετρικών εργασιών, καθώς και με τον συντονισμό και την επίβλεψη εργασιών στο πεδίο.

Επόμενο βήμα της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας αποτέλεσε το 2021 η δημιουργία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΄΄ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ΄΄, η οποία εδρεύει στον Αλμυρό Μαγνησίας, διαθέτοντας παράρτημα στην Αθήνα, ενώ δραστηριοποιείται σε όλη την χώρα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Δασολόγου, όπως Δασικές, φυτοτεχνικές & περιβαλλοντικές μελέτες, υπηρεσίες δασικών χαρτών και κτηματολογίου, γεωπληροφορικής, σύνταξης μελετών φωτοερμηνείας, διαχείρισης ορεινών βοσκοτόπων, υδάτινων πόρων, αεροφωτογραφήσεων με χρήση ΣμηΕΑ – DRONE και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της παρούσας επαγγελματικής μου δραστηριότητας, αποτελώ εξωτερικός συνεργάτης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, παρέχοντας υπηρεσίες υποστηρικτικών εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων & Έργων Ορεινής Υδρονομίας της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών.