Φωτοερμηνεία – Χαρακτηρισμοί εκτάσεων

φωτοερμηνεια

Έτος 1960

φωτοερμηνεια

Έτος 2007-2009

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας για την κάλυψη των απαιτήσεων μίας εκτενούς γκάμας ζητημάτων για υποθέσεις όπως:

φωτοερμηνεια
Συχνεσ ερωτησεισ

Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τις μελέτες φωτοερμηνείας και το περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων φωτοερμηνείας

Κατά τη διαδικασία της φωτοερμηνείας εξετάζονται δορυφορικές εικόνες ή αεροφωτογραφίες, που σκοπό έχουν τον εντοπισμό ή μη αντικειμένων και άλλων χαρακτηριστικών που απεικονίζονται σε αυτές και την εξαγωγή εκτιμήσεων – συμπερασμάτων για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή λήψης.

Οι αεροφωτογραφίες έχουν απόλυτο και αμάχητο αποδεικτικό χαρακτήρα από όλους τους κρατικούς φορείς (δασαρχεία, δικαστήρια) όχι μόνο γιατί είναι δημόσια έγγραφα, αλλά και επειδή περιέχουν αποτυπωμένα αδιαμφισβήτητα πραγματικά στοιχεία. Αναγράφουν συγκεκριμένη χρονολογία και ώρα λήψης και αποτελούν τον πλέον πληρέστερο τρόπο απεικόνισης της πραγματικότητας. Η χορήγησή τους πραγματοποιείται από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) και την Ελληνικό Κτηματολόγιο.  

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις και αναλόγως του σκοπού της φωτοερμηνείας, οι εν λόγω εικόνες υπόκεινται σε στερεοσκοπική παρατήρηση (τρεις διαστάσεις) σε ζεύγη αεροφωτογραφιών με τη χρήση κατοπτρικού στερεοσκοπίου και ειδικού λογισμικού, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή «προσέγγιση» της πραγματικότητας για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών των αντικειμένων που εξετάζουμε (ανάγλυφο, ύψος βλάστησης και κτισμάτων, βάθος ρεμάτων). Σε μελέτες όπου δεν απαιτείται μεγάλη ακρίβεια για την εξαγωγή συμπερασμάτων, μπορεί να πραγματοποιηθεί απλή μονοσκοπική παρατήρηση (δύο διαστάσεις), όπως για τη διερεύνηση ύπαρξης ή μη σε συγκεκριμένη θέση δρόμων ή κτισμάτων.

Κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Μελέτης Φωτοερμηνείας εκθέτονται τα ευρήματα της φωτοερμηνείας και υπό προϋποθέσεις, εφόσον κρίνεται απαραίτητο της αυτοψίας στο εξεταζόμενο γεωτεμάχιο, καθώς και των συμπληρωματικών στοιχείων/εγγράφων (τίτλοι ιδιοκτησίας, συμβόλαια, παραχωρητήρια, διοικητικές πράξεις, οικοδομικές άδειες κλπ.) τα οποία τεκμηριώνουν το έννομο συμφέρον και παρουσιάζεται αναλυτική τεκμηρίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα της έκτασης  βάσει της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας (σε περιπτώσεις υποστήριξης αντίρρησης κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη). Η τεχνική έκθεση πλαισιώνεται από μία σύντομη εισαγωγή – ιστορικό, τον σκοπό συγγραφής της, τα χρησιμοποιηθέντα υλικοτεχνικά μέσα και τον εξοπλισμό, καθώς και από εικόνες και αποσπάσματα του υλικού τηλεπισκόπησης/γεωπισκόπησης όπου και αποτυπώνονται τα όρια της υπό εξέταση έκτασης και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο το οποίο δύναται να συμβάλει στην πληρότητα και την ακρίβεια της αξιολόγησης των διαχρονικών φυσικών και ανθρωπογενών χαρακτηριστικών της.

Η σύνταξη τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας αποτελεί μία από τις πλέον υπεύθυνες και επιστημονικά εξειδικευμένες υπηρεσίες της οποίας το κόστος δεν είναι προκαθορισμένο και εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του περιεχομένου και σαφώς του όγκου εργασίας για την περιοχή ενδιαφέροντος.

Ενδεικτικά, αναφέρεται πως το κόστος της φωτοερμηνείας προσαρμόζεται και διαμορφώνεται αναλόγως της χρήσεως για την οποία προορίζεται, του αριθμού των δορυφορικών εικόνων ή αεροφωτογραφιών που θα εξεταστούν, της διαδικασίας παρατήρησης αυτών (στερεοσκοπική, μονοσκοπική), της απαραίτητης επεξεργασίας που θα υποστούν (γεωαναφορά) και της πιθανής πραγματοποίησης αυτοψίας στο επίδικο γεωτεμάχιο με σκοπό να διαπιστωθεί η σημερινή κατάστασή του, καθώς και να καταγραφούν επιπλέον στοιχεία της ευρύτερης περιοχής που είναι χρήσιμα για την μελέτη.

 

Η σύνταξη τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας δεν κρίνεται απαραίτητη, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρείται επιβεβλημένη, αναλόγως της δυσκολίας της υπόθεσης, καθώς ενισχύει σημαντικά τις τοποθετήσεις μας ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), των δικαστηρίων και των Δασικών Υπηρεσιών.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΜΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αποστόλης Καραγεωργόπουλος

Έχετε ερωτήσεις;

Αποστόλης Καραγεωργόπουλος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστόλης Καραγεωργόπουλος

Λύση της υπόθεσής σας

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Αμφισβητήσεις κατά Πράξεων Χαρακτηρισμού

Επεμβάσεις – Δραστηριότητες σε δάση

Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης έργων πρασίνου

Πάσης φύσεως νομικές συμβουλές σε θέματα επί της δασικής νομοθεσίας

τροποι παροχης υπηρεσιων

Αφουγκραζόμενοι τις τάσεις της σύγχρονης εποχής και η ανάγκη να ανταποκριθούμε σε μία καθημερινότητα που γίνεται απρόβλεπτη και μεταβάλλεται με όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς, με σύμμαχο τις αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις που είναι πλέον προσβάσιμες στο ευρύ κοινό και με τη δεδομένη εξοικείωση της πλειοψηφίας  με την ιδέα των τηλεδιασκέψεων και της τηλεργασίας,  παρέχουμε πέραν των δια ζώσης ραντεβού και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι εξ αποστάσεως τηλεδιασκέψεις αποτελούν την πλέον ιδανική επιλογή για τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι διαμένουν σε άλλη πόλη, που ζουν και κινούνται μέσα σε μία ολοένα και πιο απαιτητική από άποψη χρόνου καθημερινότητα και οι οποίοι όλο και πιο συχνά πρέπει να μετακινούνται για τη δουλειά ή την προσωπική τους ζωή, η αποδέσμευση του ραντεβού από οποιοδήποτε ‘’τοπικό’’ περιορισμό αποτελεί πλέον πολύ σημαντική διευκόλυνση για τον καθένα. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δασολόγος ΑΠΘ, M.Sc.
Περιβαλλοντολόγος

Δασολόγος ΑΠΘ, M.Sc.
Περιβαλλοντολόγος

Ονομάζομαι Καραγεωργόπουλος Απόστολος με καταγωγή από τον Αλμυρό Μαγνησίας. Είμαι διπλωματούχος Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος και κατέχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δασολόγου (αρ. Μητρ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2-04189) και μελετητικού πτυχίου (αρ. Μητρ. 27356) στις Κατηγορίες 24, 25, 27 με βαθμό Α΄ Τάξης. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (M.Sc.) στο πεδίο της Υδρολογίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (2015-2017).

Από το 2017 έως το 2021 εργάστηκα τόσο στον μελετητικό όσο και στον εργοληπτικό κλάδο, αποκτώντας σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση ασχολούμενος με ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων τόσο ως προς τα διάφορα στάδια σε σχέση με το δασικό χάρτη (κατάρτιση, επικαιροποίηση, αντιρρήσεις), όσο και με εκπονήσεις μελετών φωτοερμηνείας, σύνταξης διαχειριστικών μελετών, συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, σύνταξης και εκτέλεσης επιμετρικών εργασιών, καθώς και με τον συντονισμό και την επίβλεψη εργασιών στο πεδίο.

Επόμενο βήμα της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας αποτέλεσε το 2021 η δημιουργία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΄΄ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ΄΄, η οποία εδρεύει στον Αλμυρό Μαγνησίας, διαθέτοντας παράρτημα στην Αθήνα, ενώ δραστηριοποιείται σε όλη την χώρα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Δασολόγου, όπως Δασικές, φυτοτεχνικές & περιβαλλοντικές μελέτες, υπηρεσίες δασικών χαρτών και κτηματολογίου, γεωπληροφορικής, σύνταξης μελετών φωτοερμηνείας, διαχείρισης ορεινών βοσκοτόπων, υδάτινων πόρων, αεροφωτογραφήσεων με χρήση ΣμηΕΑ – DRONE και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της παρούσας επαγγελματικής μου δραστηριότητας, αποτελώ εξωτερικός συνεργάτης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, παρέχοντας υπηρεσίες υποστηρικτικών εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων & Έργων Ορεινής Υδρονομίας της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών.