Κλάδεμα Δέντρων

ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΝΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ;


Όσο απλό και αν φαίνεται, κάθε άλλο παρά τεράστια σύγχυση προκαλεί στο σύνολο σχεδόν του πληθυσμού η ελλιπής ενημέρωση για τις νόμιμες διαδικασίες που πρέπει κάποιος να ακολουθήσει προκειμένου να προβεί στο κλάδεμα ή την κοπή ενός ή περισσότερων δέντρων.

Για κάθε επιμέρους περίπτωση ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί και υποχρεώσεις, κάποιοι εκ των οποίων είναι πολύ απλοί χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, μέχρι πιο σύνθετοι με μία σειρά από διεκπεραιωτικά βήματα και χρονοβόρες εργασίες.

Εκτάσεις εντός σχεδίου πόλεως

Για το κλάδεμα δέντρων εντός ορίου ιδιοκτησίας σε περιοχή που δεν έχει χαρακτηριστεί ως δασική δεν χρειάζεται η έκδοση συγκεκριμένης άδειας.

Για το κλάδεμα δέντρων εκτός ορίου ιδιοκτησίας (γειτονικό οικόπεδο) χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του.

Για το κλάδεμα δέντρων εκτός ορίου ιδιοκτησίας (πεζοδρόμιο, κοινόχρηστο χώρο) θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Πρασίνου του οικείου Δήμου. Κατόπιν αποδοχής του αιτήματος πρέπει να εκδοθεί «έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας» και να ληφθεί απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του δημοτικού συμβουλίου, προσκομίζοντας τοπογραφικό ή οδοιπορικό σκαρίφημα.

Για το κλάδεμα δέντρων εκτός ορίου ιδιοκτησίας (πάρκο, άλσος) που βρίσκεται υπό την ευθύνη της Δασικής υπηρεσίας θα πρέπει να απευθυνθεί ο ιδιώτης στον οικείο Δήμο, ο οποίος με τη σειρά του απευθύνεται στην αρμόδια Δασική υπηρεσία (Δασαρχείο).

Για την κοπή δέντρων εντός ορίου ιδιοκτησίας σε περιοχή που δεν έχει χαρακτηριστεί ως δασική θα πρέπει ο ιδιώτης να εκδώσει ‘’έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας’’ από την πολεοδομία με αίτηση που θα συντάξει υποχρεωτικά μηχανικός.

Αν η κοπή πραγματοποιείται εντός του πλαισίου οικοδομικών εργασιών, όπως για την ανέγερση μίας οικείας, τότε θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην οικοδομική άδεια.

Για την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού απαιτείται η έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, μετά  από αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου και σχετική Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου (Επιτροπή ποιότητας ζωής ή δημοτικού συμβουλίου), προσκομίζοντας τα ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ. 1 η του αρθ. 2 της 55174/4-10-2013 Απόφασης (ΦΕΚ 2605/Β’/15-10-2013).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος, κατατίθεται οδοιπορικό σκαρίφημα, αντίστοιχο της περίπτωσης ια του παραπάνω άρθρου, που αφορά στα δημόσια ή δημοτικά έργα.

Εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλεως ή σε δασική έκταση

Για το κλάδεμα και την κοπή δέντρων εντός οικοπέδου σε εκτός σχεδίου ή δασική έκταση, απαιτείται η σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από το οικείο Δασαρχείο.


Σχετικά με τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Με απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας του Πολίτη εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 20/2023 πυροσβεστική διάταξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος περί καθορισμού προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας:

 • οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
 • οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
 • εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των περ. “(α)” και “(β)” και
 • εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα,

Με τη μέριμνα των Δήμων, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και τη συντήρηση αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Από το πεδίο εφαρμογής εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι των ως άνω χώρων.

Με την πυροσβεστική διάταξη δε θίγονται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας περί προστασίας δασών και των δασικών εκτάσεων, δασοπροστασίας, προστασίας του περιβάλλοντος, αγροτικής, αρχαιολογικής, περιβαλλοντικής, πολεοδομικής ή άλλης ειδικότερης νομοθεσίας, καθώς και τις λοιπές υποχρεώσεις των Δήμων αναφορικά με υποχρεώσεις στα περιβαλλοντικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διαδικασία καθαρισμού

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

 1. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς.
 2.  Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
 3. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
 4. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
 5. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
 6. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
 7. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Εφιστάται η προσοχή στους υπόχρεους πολίτες όπως λάβουν γνώση των προβλεπόμενων διαδικασιών, προκειμένου να αποφύγουν τυχόν κυρώσεις μέσω προστίμου.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ

Σχετικό άρθρο:
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Ή ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Αμφισβητήσεις κατά Πράξεων Χαρακτηρισμού

Επεμβάσεις – Δραστηριότητες σε δάση

Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης έργων πρασίνου

Πάσης φύσεως νομικές συμβουλές σε θέματα επί της δασικής νομοθεσίας

τροποι παροχης υπηρεσιων

Αφουγκραζόμενοι τις τάσεις της σύγχρονης εποχής και η ανάγκη να ανταποκριθούμε σε μία καθημερινότητα που γίνεται απρόβλεπτη και μεταβάλλεται με όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς, με σύμμαχο τις αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις που είναι πλέον προσβάσιμες στο ευρύ κοινό και με τη δεδομένη εξοικείωση της πλειοψηφίας  με την ιδέα των τηλεδιασκέψεων και της τηλεργασίας,  παρέχουμε πέραν των δια ζώσης ραντεβού και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι εξ αποστάσεως τηλεδιασκέψεις αποτελούν την πλέον ιδανική επιλογή για τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι διαμένουν σε άλλη πόλη, που ζουν και κινούνται μέσα σε μία ολοένα και πιο απαιτητική από άποψη χρόνου καθημερινότητα και οι οποίοι όλο και πιο συχνά πρέπει να μετακινούνται για τη δουλειά ή την προσωπική τους ζωή, η αποδέσμευση του ραντεβού από οποιοδήποτε ‘’τοπικό’’ περιορισμό αποτελεί πλέον πολύ σημαντική διευκόλυνση για τον καθένα. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δασολόγος ΑΠΘ, M.Sc.
Περιβαλλοντολόγος

Δασολόγος ΑΠΘ, M.Sc.
Περιβαλλοντολόγος

Ονομάζομαι Καραγεωργόπουλος Απόστολος με καταγωγή από τον Αλμυρό Μαγνησίας. Είμαι διπλωματούχος Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος και κατέχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δασολόγου (αρ. Μητρ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2-04189) και μελετητικού πτυχίου (αρ. Μητρ. 27356) στις Κατηγορίες 24, 25, 27 με βαθμό Α΄ Τάξης. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (M.Sc.) στο πεδίο της Υδρολογίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (2015-2017).

Από το 2017 έως το 2021 εργάστηκα τόσο στον μελετητικό όσο και στον εργοληπτικό κλάδο, αποκτώντας σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση ασχολούμενος με ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων τόσο ως προς τα διάφορα στάδια σε σχέση με το δασικό χάρτη (κατάρτιση, επικαιροποίηση, αντιρρήσεις), όσο και με εκπονήσεις μελετών φωτοερμηνείας, σύνταξης διαχειριστικών μελετών, συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, σύνταξης και εκτέλεσης επιμετρικών εργασιών, καθώς και με τον συντονισμό και την επίβλεψη εργασιών στο πεδίο.

Επόμενο βήμα της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας αποτέλεσε το 2021 η δημιουργία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΄΄ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ΄΄, η οποία εδρεύει στον Αλμυρό Μαγνησίας, διαθέτοντας παράρτημα στην Αθήνα, ενώ δραστηριοποιείται σε όλη την χώρα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Δασολόγου, όπως Δασικές, φυτοτεχνικές & περιβαλλοντικές μελέτες, υπηρεσίες δασικών χαρτών και κτηματολογίου, γεωπληροφορικής, σύνταξης μελετών φωτοερμηνείας, διαχείρισης ορεινών βοσκοτόπων, υδάτινων πόρων, αεροφωτογραφήσεων με χρήση ΣμηΕΑ – DRONE και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της παρούσας επαγγελματικής μου δραστηριότητας, αποτελώ εξωτερικός συνεργάτης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, παρέχοντας υπηρεσίες υποστηρικτικών εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων & Έργων Ορεινής Υδρονομίας της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών.